Genom att studera hur chilipeppar påverkar hjärnan har lundaforskarna nu förstått varför paracetamol fungerar som smärtlindring.

I hjärnan finns något som kallas chilipepparreceptorer. Det är dessa receptorer som reagerar när vi äter chilipeppar och just dessa visade sig i försök på djur även reagera på paracetamol.

Hjärnan tar emot inkommande smärtsignaler men kan också motverka smärta genom att aktivera bromssignaler som sänds ut i kroppen. Detta försvar mot smärta förstärks av att paracetamol aktiverar chilipepparreceptorerna i hjärnan.

Chilipepparrecetorn aktiveras

-När vi tar paracetamol omvandlas nämligen substansen till ett chilipepparlikt ämne, berättar Peter Zygmunt, en av forskarna bakom studien. Vi tog denna substans och sprutade in den i hjärnan på möss och råttor som utsatts för någon form av obehaglig, men oskadlig påverkan. Då såg vi att djuren som fått denna substans fick smärtlindring. Men om chilipepparreceptorn i hjärnan blockerades så hjälpte inte paracetamol mot smärtan, berättar Peter Zygmunt.

Den här kunskapen är viktig i arbetet med att ta fram nya typer av smärtlindring. Paracetamol har, liksom de flesta andra läkemedel, biverkningar. För stora doser kan skada levern.

Men genom att forskarna nu vet vilka receptorer i hjärnan som kan ge smärtlindring, betyder det att forskarna kan söka efter nya substanser som ger samma effekt, men förhoppningsvis utan lika stora biverkningar som paracetamol.

Källa: Bodil Appelquist, svt.se