Oleoresin från chilepeppar har blivit mycket populärt hos livsmedelsindustrin för att ge en stabil styrka eller röd färg i matprodukterna, eller en kombination av de båda. Det finns två typer av oleoresin från chilepeppar: "Oleoresin capsicum", vilket extraheras ur starka chilefrukter, och "Paprika oleoresin" (även känt som paprikaextrakt och oleoresin paprika) som är ett oljelösligt extrakt från chilefrukter av arterna Capsicum annuum eller Capsicum frutescens. Den senare används främst som färg- och/eller smakämne i livsmedel. Paprika oleoresin är sammansatt av vegetabilisk olja (ofta i intervallet 97% till 98%), capsaicin, den huvudsakliga föreningen som ger styrka, och kapsantin och capsorubin, de viktigaste färgämnena (bland andra karotenoider). Paprika oleoresin är mycket mildare än capsicum oleoresin och innehåller ofta inget capsaicin alls.

Dessa oleoresin finns i olika styrkenivåer och används av både farmaceut- och livsmedelsindustrin. Polisens pepparspray och olika medicinska preparat innehåller det starkaste oleoresinet. I dessa produkter är det styrkan som är det viktiga, däremot är färginnehållet ointressant.